Har du allt du behöver för att få ut så mycket av Natural Cycles som möjligt?

För att komma igång med Natural Cycles behöver du ett Natural Cycles konto och en basaltermometer. 

En basaltermometer är en känsligare version av en digital termometer och visar därmed två decimaler, t ex 37.00 °C. Denna precision krävs för att optimalt kunna hitta den temperaturhöjningen som sker i kroppen när du har ägglossning. 

När Natural Cycles väl har lärt känna din cykel så rekommenderar vi att du några dagar i månaden ta ett ägglossningstest (LH test). Natural Cycles talar om vilka dagar så att du förbrukar så få test som möjligt. Att mäta LH är helt frivilligt, men det kan hjälpa till med att hitta ägglossningen snabbare.

Natural Cycles är ett digitalt och CE-märkt preventivmedel, som även kan användas som hjälpmedel för att bli gravid.

Natural Cycles är endast tillgängligt som preventivmedel i USA och Europa. I länder utanför USA och Europa är Natural Cycles avsedd för användning som fertilitetsövervakning.